Montagu Private Equity ogłasza przejęcie DEAS


London | wtorek, 16 czerwca 2015

Montagu Private Equity (“Montagu”), czołowa europejska firma private equity, ogłosiła dziś decyzję o przejęciu DEAS Holding A/S (zwanej dalej “DEAS” lub “Spółką”), wiodącej spółki w branży zarządzania nieruchomościami i dostawcy związanych z tą branżą usług w Danii, od akcjonariuszy tej spółki, czyli PKA i Sampension – dwóch spośród największych duńskich funduszy emerytalnych. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Transakcja ma zostać sfinalizowana po uzyskaniu odpowiednich zatwierdzeń organów regulacyjnych.

Założona w 1989 r. firma DEAS jest dziś wiodącym dostawcą usług związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz instytucjonalnych i prywatnych inwestorów na terytorium Danii. Poza zarządzaniem obiektami, Spółka oferuje także konsultacje techniczne z zakresu budownictwa, obsługę nieruchomości, pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości oraz zarządzanie aktywami. DEAS obsługuje ponad 1000 klientów i zarządza aktywami o całkowitej wartości przekraczającej 15 mld euro, w tym 82 tys. jednostkami na wynajem w ponad 2100 nieruchomości o łącznej powierzchni 7 mln metrów kwadratowych. Spółka ma siedzibę główną w Kopenhadze i biura w Aarhus i Aalborg, dzięki czemu obejmuje swym zasięgiem większą część terytorium Danii. Na czele zarządu stoi CEO spółki, Henrik Dahl Jeppesen.

Duński rynek zarządzania nieruchomościami będzie najprawdopodobniej rósł wraz z wzrostem liczby obiektów na rynku, przesunięciem środka ciężkości w stronę przeznaczonych na wynajem nieruchomości będących własnością inwestorów instytucjonalnych oraz dalszą penetracją rynku outsourcingu zarządzania nieruchomościami w związku z coraz większą złożonością zadań i skomplikowanymi regulacjami. DEAS ma dobrą pozycję, by skorzystać na tej dynamice rynkowej. Co więcej, DEAS będzie nadal poszerzać wachlarz oferowanych usług i umacniać swą pozycję preferowanego dostawcy na duńskim rynku.

Henrik Dahl Jeppesen, CEO w DEAS, powiedział:
„Konsekwentny rozwój DEAS na przestrzeni lat doprowadził Spółkę do pozycji wiodącej na duńskim rynku firmy zarządzającej nieruchomościami i dostawcy usług powiązanych z tą branżą. Spółka ma realny potencjał do dalszego wzrostu. Z radością nawiązujemy współpracę z Montagu, licząc na ich doświadczenie we wspieraniu spółek, w które inwestują oraz wykorzystanie przyszłych możliwości”.

Mads Hansen, dyrektor w Montagu Private Equity, powiedział:
„DEAS to dla Montagu ekscytująca i typowa inwestycja z solidnymi perspektywami wzrostowymi i solidnym zarządem, który zamierzamy wspierać. Warunki rynkowe są korzystne. Zamierzamy wspierać Henrika i jego zespół w umacnianiu pozycji DEAS jako wiodącej na duńskim rynku firmy zarządzającej nieruchomościami i dostawcy usług powiązanych z tą branżą”.

Michael Nellemann Pedersen, CIO w PKA, dodał:
„Spółka PKA założyła DEAS w 1989 r. i nieprzerwanie od tamtej pory była udziałowcem większościowym i klientem tej Spółki. Pomogliśmy Spółce osiągnąć pozycję wiodącego podmiotu zarządzającego nieruchomościami w kraju. Montagu to optymalny przyszły właściciel dla DEAS, który będzie solidnym partnerem biznesowym na kolejnym etapie rozwoju Spółki. PKA ma duże oczekiwania co do naszej dalszej współpracy z DEAS zarówno w segmencie nieruchomości, jak i w ramach partnerstw publiczno-prywatnych”.

Hasse Jørgensen, CEO w Sampension, powiedział:
„Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę z DEAS nie tylko jako współwłaściciel Spółki od 13 lat, ale także jako jej wieloletni klient. Na przestrzeni lat, firma DEAS rozwijała się znakomicie, a Montagu jest dziś optymalnym kandydatem do wprowadzenia Spółki na kolejny poziom. Wciąż zamierzamy korzystać z solidnych, efektywnych i reprezentujących wysoką jakość kompetencji DEAS w zakresie zarządzania nieruchomościami, z korzyścią dla klientów Sampension. Co więcej, będziemy także kontynuować współpracę pomiędzy PKA i DEAS w naszym wspólnym konsorcjum na potrzeby partnerstw publiczno-prywatnych realizujących projekty budowlane, operacyjne i finansowe w Danii”.