CliniSys umacnia swą pozycję w Niemczech przejmując segment MCS AG zajmujący się laboratoryjnymi systemami informatycznymi


London | wtorek, 17 lutego 2015

CliniSys Group, wiodący dostawca na europejskim rynku laboratoryjnych systemów zarządzania informacjami, ogłosił dziś przejęcie segmentu MCS AG zajmującego się laboratoryjnymi systemami informatycznymi. MCS AG to jeden z najważniejszych dostawców oprogramowania i usług konsultingowych dla prywatnych i publicznych laboratoriów w Niemczech i krajach sąsiednich.

To przejęcie znacząco powiększy udział grupy w rynku niemieckim i poszerzy jej ofertę usług i rozwiązań dostępnych dla klientów w całej Europie. CliniSys Group generuje obecnie roczne przychody przekraczające 50 mln euro i zatrudnia ponad 350 osób w różnych zakładach. Grupa będzie obsługiwać ponad 550 klientów prowadzących ponad 1000 laboratoriów. Przejęcie umacnia wiodącą pozycję grupy na całym europejskim rynku laboratoryjnych systemów informatycznych.

„Przejęcie segmentu MCS zajmującego się laboratoryjnymi systemami informatycznymi pozwoli nam rozszerzyć gamę produktów i usług dostępnych dla klientów niemieckich” – powiedziała Fiona Pearson, CEO w CliniSys Group. „Jako przedsiębiorstwo, koncentrujemy się w stu procentach na oprogramowaniu laboratoryjnym przeznaczonym dla sektora prywatnego i publicznego, co, według nas, pozwoliło nam osiągnąć pozycję lidera na najważniejszych rynkach europejskich. Kontynuacja tych sukcesów będzie wymagała pozostania blisko rynku i inwestowania w lokalną wiedzę. Segment MCS tworzący laboratoryjne systemy informatyczne wnosi ważny wkład w postaci mocnej pozycji rynkowej i dogłębnej znajomości rynku w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Szerszy zasięg i wiedza pozwolą nam tworzyć produkty wspierające przyszły rozwój laboratoriów i ich usług”.