Ład korporacyjny

Wytyczne dotyczące ujawniania danych i transparencji w inwestycjach typu private equity

Raport roczny został opracowany przez Montagu Private Equity LLP zgodnie z wytycznymi dot. ujawniania danych i transparencji działalności funduszy private equity wydanymi w listopadzie 2007 r. po raporcie Walkera i uaktualnionymi przez kolejne raporty wydane przez Guidelines Monitoring Group.

Zobacz ostatni raport roczny