ADB Airfield Solutions

Producent innowacyjnych wyrobów i dostawca usług dla lotnisk


Założona w 1920 r. firma ADB jest światowym liderem wśród dostawców produktów i rozwiązań do oświetlenia lotnisk. Grupa dostarcza produkty, systemy i usługi zapewniające pilotom statków powietrznych dobrą widoczność lotnisk na całym świecie. Baza klientów firmy to ponad 2000 portów lotniczych w ponad 175 krajach na całym świecie. ADB ma główną siedzibę w Belgii i drugi zakład produkcyjny w Columbus w stanie Ohio (USA), zatrudnia ok. 400 pracowników w 10 oddziałach na całym świecie, a w roku finansowym 2009 wykazała sprzedaż sięgającą ok. 130 mln euro.

Możliwość zainwestowania w ADB została dostrzeżona przez Montagu na długo przed rozpoczęciem procesu przejęcia. Pozwoliło to funduszowi dokładnie poznać tę spółkę i jej potencjał dalszego rozwoju operacyjnego, który okazał się decydujący przy podejmowaniu decyzji o sfinansowaniu jej zadłużenia

W listopadzie 2009 r., fundusz Montagu Private Equity sfinalizował przejęcie ADB od Siemens AG. Całkowite zadłużenie sięgające 73 mln euro było finansowane przez Bank of Ireland, WestLB, Siemens Financial Services, Fortis i KBC Bank. Montagu był jedynym oferentem zdolnym zapewnić odpowiednie środki w wymaganym terminie.

ADB łączy w sobie defensywny charakter wynikający z bezkonkurencyjnej bazy klientów z atrakcyjnym potencjałem wzrostowym, zarówno pod względem sprzedaży, jak i marż. Korzystając z aktywnego wsparcia ze strony Montagu, zarząd firmy będzie rozwijał międzynarodową działalność grupy, kontynuował inwestycje w badania i rozwój i nieustannie usprawniał obsługę klientów. Kluczowym elementem tej strategii rozwoju będzie nowy oddział ADB w Chinach. Montagu zamierza pomagać ADB w wykorzystywaniu wszelkich możliwości wzrostu zewnętrznego, które mogą przyspieszyć rozwój grupy lub umocnić jej pozycję technologicznego lidera.

Montagu powołało spółkę niezależną  « ADB Solutions ». Pod przewodnictwem Montagu zyski ADB podwoiły się a firma rozwinęła się na skalę światową, wkraczając na rynki wchodzące, takie jak Chiny, Ameryka Południowa i Bliski Wschód. Dziś firma generuje około 160 euro zysku, z czego 45% pochodzi z rynków wschodzących.

Wzrost firmy odzwierciedla rosnący popyt na infrastrukturę lotniczą na całym świecie oraz podwyższające się standardy i wymogi w kwestiach bezpieczeństwa, wiarygodności oraz wydajności.

W marcu 2013 ADB zostało sprzedane do PAI Partners. Doradaca Montagu w ramach tej transakcji była firma Rothschild, a PAI Partners korzystali z usług BNP Paribas. 

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2009 Kraj: Francja Status: Zrealizowane Wartość: Nieujawniona Sektor: Przemysł

http://www.adb-air.com/