BSN Medical

Globalny lider rynku wyrobów medycznych


W lutym 2006 r., fundusz Montagu przeprowadził wykup menedżerski BSN Medical - joint venture (50/50) Beiersdorf AG i Smith & Nephew plc. Przedsiębiorstwo sprzedano EQT w 2012 r.; wartość transakcji sięgnęła 1,8 mld euro.

W czasie przejęcia, spółka BSN medical była wiodącym globalnym dostawcą profesjonalnych wyrobów medycznych do opatrunków oraz nieinwazyjnego leczenia ortopedycznego i flebologicznego, prowadzącym działalność w 25 krajach i zatrudniającym ok. 3400 pracowników. W 2005 r., firma wypracowała przychody na poziomie 526 mln euro.

BSN to modelowy przykład wykupu menedżerskiego; w przeszłości, rozwój firmy był ograniczany przez spółki dominujące. Pod kontrolą Montagu, przedsiębiorstwo BSN zwiększyło sprzedaż o ponad 40%, podniosło wskaźnik EBITDA (zyski przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji) o 80% oraz przeprowadziło 5 przejęć strategicznych. Całkowite zatrudnienie wzrosło do 4000 pracowników. Udział innowacyjnych produktów w łącznej sprzedaży sięgnął 20% (dla porównania, ten sam wskaźnik wynosił 3% w czasie przejęcia). To przykład realizacji strategii Montagu zakładającej wyszukiwanie i przejmowanie przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i pozycji rynkowej, wyróżniających się niewykorzystanym potencjałem do wzrostu i doskonalenia prowadzonej działalności.

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2006 Kraj: Europejskie państwa niemieckojęzyczne Status: Zrealizowane Wartość: Nieujawniona Sektor: Ochrona zdrowia

http://www.bsnmedical.com