CliniSys

Wiodący dostawca systemów informatycznych dla laboratoriów klinicznych (LIMS, od ang. Laboratory Information Management Systems)


W lipcu 2013 r., spółka CliniSys została przejęta od ECI przez Montagu Private Equity we współpracy z jej dotychczasowym zarządem.

CliniSys z siedzibą w Surrey (Wielka Brytania) to wiodący dostawca systemów informatycznych dla laboratoriów klinicznych w Europie. Przedsiębiorstwo oferuje laboratoriom specjalistyczne systemy komputerowe umożliwiające świadczenie usług związanych z diagnostyką medyczną w szybki i niezawodny sposób. Systemy CliniSys są używane w 9 wersjach językowych przez ponad 22.000 użytkowników z ponad 2.000 laboratoriów w 34 krajach na całym świecie.

Korzystny wpływ na perspektywy wzrostu CliniSys ma rosnący wolumen i złożoność testów przeprowadzanych przez laboratoria, których udział w diagnostyce medycznej zarówno w publicznej służbie zdrowia, jak i w sektorze prywatnym, wynosi obecnie ponad 70%. Solidne i skalowalne systemy informatyczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w konsolidowaniu europejskiej branży laboratoriów klinicznych. Oferowane przez Spółkę systemy to komponenty o znaczeniu krytycznym, umożliwiające użytkownikom realizację celów związanych ze zmianami w konfiguracji usług, optymalizacją procesów i integracją różnych elementów organizacji, które z kolei mają kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności ekonomicznej i podnoszenia jakości obsługi pacjentów.

Atuty, które skłoniły Montagu do zainteresowania się CliniSys, to solidna oferta produktowa, wiodąca pozycja na rozwijającym się rynku laboratoriów oraz długotrwałe relacje z klientami zapewniające wysokie i zrównoważone poziomy przychodów i przepływów pieniężnych. Spółka była zarządzana przez dobrze zmotywowany i doświadczony zespół. Zarząd CliniSys otrzymał ze strony Montagu wsparcie w dążeniach do solidnego organicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Konsekwentne inwestycje w badania i rozwój oraz powiększanie możliwości Spółki w zakresie dostaw nowych systemów pozwoliły CliniSys wykorzystać wzrost popytu na oprogramowanie na przechodzącym konsolidację rynku laboratoryjnym w całej Europie. Przy wsparciu Montagu w 2015 r. zrealizowano także przejęcie i integrację wiodącego niemieckiego dostawcy systemów LIS, czyli spółki MCS, co znacząco powiększyło zasięg Grupy na rynku niemieckim i umocniło CliniSys na pozycji lidera całego europejskiego rynku laboratoryjnych systemów informatycznych. Gdy Spółka znajdowała się w portfelu Montagu, zyski EBITDA CliniSys wzrosły o ok. 40%, a taki sam procentowy wzrost zanotowano także w liczbie pracowników.

W styczniu 2016 r., spółka Montagu sfinalizowała transakcję sprzedaży CliniSys na rzecz Roper Technologies - prowadzącej zdywersyfikowaną działalność grupy technologicznej z siedzibą na Florydzie w USA.

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2013 Kraj: Wielka Brytania i Irlandia Status: Zrealizowane Wartość: Nieujawniona Sektor: Ochrona zdrowia

http://www.clinisysgroup.com