DEAS

Wiodący dostawca usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami na rzecz inwestorów działających na rynku nieruchomości w Danii


W czerwcu 2015 r., spółka Montagu zdecydowała się przejąć DEAS od duńskich funduszy emerytalnych PKA i Sampension.

Założona w 1989 r. firma DEAS jest dziś wiodącym dostawcą usług związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz instytucjonalnych i prywatnych inwestorów na terytorium Danii. Poza zarządzaniem obiektami, Spółka oferuje także konsultacje techniczne z zakresu budownictwa, obsługę nieruchomości, pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości oraz zarządzanie aktywami. DEAS obsługuje ponad 1000 klientów i zarządza aktywami o całkowitej wartości przekraczającej 15 mld euro, w tym 82 tys. jednostkami na wynajem w ponad 2100 nieruchomości o łącznej powierzchni 7 mln metrów kwadratowych. Spółka ma siedzibę główną w Kopenhadze i biura w Aarhus i Aalborg, dzięki czemu obejmuje swym zasięgiem większą część terytorium Danii. Na czele zarządu stoi CEO spółki, Henrik Dahl Jeppesen.

Atutem DEAS, który zainteresował Montagu, była wiodąca pozycja tej Spółki na rynku rosnącym wraz z wzrostem liczby obiektów, przesunięciem środka ciężkości w stronę przeznaczonych na wynajem nieruchomości będących własnością inwestorów instytucjonalnych oraz dalszą penetracją rynku outsourcingu zarządzania nieruchomościami w związku z coraz większą złożonością zadań i skomplikowanymi regulacjami. Co więcej, DEAS będzie nadal poszerzać wachlarz oferowanych usług i umacniać swą pozycję preferowanego dostawcy na duńskim rynku. Montagu wesprze solidny zespół zarządzający Spółką w działaniach na rzecz dalszego wzrostu i podnoszenia jakości przedsiębiorstwa.

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2015 Kraj: Kraje nordyckie Status: W portfelu Wartość: Nieujawniona Sektor: Usługi dla biznesu

http://www.deas.dk