Emitel

Wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej


W czerwcu 2011 r., Montagu Private Equity sfinalizował przejęcie TP Emitel Sp. z o.o. od Telekomunikacji Polskiej S.A.

Emitel to spółka z siedzibą w Krakowie, działająca na terytorium Polski, będąca właścicielem ogólnopolskiej naziemnej infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego na terenie całej Polski. W ostatnich latach, Emitel zaczął również wykorzystywać swoją infrastrukturę do realizacji usług związanych z telefonią komórkową, takich jak dzierżawa łącz, realizacja transmisji z centrali do klientów końcowych („last-mile”) czy utrzymanie sieci.

Atuty, które skłoniły Montagu do zainwestowania w Emitel, to defensywny profil spółki generującej stabilny strumień przychodów zabezpieczonych umowami długoterminowymi, wysoki udział w rynku nadawców radiowo-telewizyjnych, a także solidny potencjał wzrostowy oparty na unikatowej infrastrukturze. Te cechy, jak również wysoki poziom motywacji i duże doświadczenie menedżerów spółki oraz dotychczasowe doświadczenia Montagu w tym sektorze, pozwoliły zbudować nam komfort odnośnie przyszłości i planów rozwoju spółki.

Pod kierunkiem nowego właściciela, Emitel dokonał znaczących inwestycji w posiadaną infrastrukturę. W wyniku zrealizowanych inwestycji, spółka posiada obecnie nowoczesną i niezawodną infrastrukturę działającą w oparciu o najnowsze technologie dostępne na rynku. Zrealizowany program inwestycyjny pozwolił spółce na sprawne przeprowadzenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce i migrację z telewizji analogowej na wysokiej jakości naziemną platformę cyfrową, która jest obecnie głównym źródłem sygnału telewizyjnego dla ponad 30% gospodarstw domowych w Polsce.

Przy wsparciu Montagu, spółka zrealizowała wiele inicjatyw operacyjnych oraz dokonała przejęć dwóch komplementarnych spółek infrastrukturalnych, zwiększając swoją sieć masztów i wież telekomunikacyjnych. Od przejęcia Emitela przez Montagu, spółka nieustannie odnotowywała wzrost przychodów i równocześnie rentowności. Spółka kontynuowała swój rozwój w kierunku wielokanałowego i w pełni zintegrowanego dostawcy usług infrastrukturalnych dla nadawców z sektora mediów oraz sieci telekomunikacyjnych na szybko rozwijającym się rynku.

W lutym 2014 Montagu sfinalizowało sprzedaż Emitela, do funduszy zarządzanych przez Alinda Capital Partners, jednego z największych funduszy infrastrukturalnych na świecie. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2011 Kraj: Polska+ Status: Zrealizowane Wartość: €425 milionów Sektor:

http://www.emitel.pl