Euromedic International

Ogólnoeuropejski dostawca usług medycznych


Euromedic.jpg

We wrześniu 2008 r., fundusz Montagu Private Equity zainwestował w wykup lewarowany Euromedic International. Oprócz Montagu, w inwestycji wzięły udział: Merrill Lynch Global Private Equity („MLGPE”), Ares Life Sciences oraz zarząd przedsiębiorstwa.

Założony na Węgrzech w 1991 r., Euromedic International jest największym ogólnoeuropejskim dostawcą usług medycznych, związanych z zaawansowaną diagnostyką obrazową oraz leczeniem raka. Firma posiada 141 centrów medycznych w 14 krajach. 60% ośrodków medycznych zlokalizowanych jest w Europie Środkowowschodniej (głownie w Polsce, Czechach, na Wegrzech, w Rumunii i Turcji). Pozostałe 40% biznesu przypada na kraje Europy Zachodniej (z głównymi ośrodkami w Szwajcarii i północnych Włoszech). Każdego roku centra medyczne Euromedic obsługują ponad 4 miliony pacjentów, z czego prawie 12 tysięcy przyjmowanych jest w ośrodkach leczenia raka. Firma zatrudnia prawie 3 tysiące osób, wśród których 1700 to wykwalifikowany personel medyczny.

Od wykupu menedżerskiego w 2008 roku, Euromedic rozwinął się zarówno organicznie jak i poprzez dodatkowe akwizycje. Firma poszerzyła swoją działalność na nowych rynkach Europy środkowowschodniej oraz rozwinęła sieć centrów o 80%. Aktywa niestanowiące podstawowej działalności biznesu zostały zaś sprzedane (sieć laboratoriów klinicznych w Czechach i ośrodki dializ).

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Leveraged Buyout Rok Inwestycji: 2008 Status: Zrealizowane Wartość: Nieujawniona Sektor: Ochrona zdrowia