FSP

Wiodący dostawca usług pogrzebowych na terenie całej Wielkiej Brytanii


W maju 2016 r. spółka Montagu sfinalizowała przejęcie FSP od August Equity Partners. FSP przejęto w porozumieniu z dotychczasowym zarządem, który dokonał znaczących reinwestycji w przedsiębiorstwo.

Spółka FSP, założona w 2007 r. przez jej prezesa Phillipa Greenfielda, jest dziś trzecim pod względem wielkości dostawcą usług pogrzebowych w Wielkiej Brytanii z ponad 130 oddziałami na terenie całego kraju. Spółka zatrudnia ok. 500 pracowników i obsługuje ok. 10500 pogrzebów rocznie. Od czasu rozpoczęcia działalności, przedsiębiorstwo wypracowało znaczący wzrost poprzez otwieranie nowych i przejmowanie istniejących zakładów pogrzebowych. Model biznesowy FSP oparty jest na przejmowaniu niezależnych zakładów pogrzebowych, zachowywaniu ich dziedzictwa, inwestowaniu w te zakłady, szkoleniu pracowników i doskonaleniu procesów z myślą o budowie marki znanej z niezawodności, zaufania i jakości.

Atuty, które skłoniły Montagu do zainwestowania w FSP to stabilny ze swej natury rynek, historia dobrych wyników zarządu FSP oraz struktura tego rynku charakteryzująca się dużym rozproszeniem zakładów, która oferuje potencjał do wzrostu poprzez przejęcia. Montagu będzie współpracować z Phillipem Greenfieldem i jego zespołem menedżerów na rzecz budowania wzrostu przedsiębiorstwa poprzez kolejne przejęcia, ekspansję organiczną i ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych.

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2016 Kraj: Wielka Brytania i Irlandia Status: W portfelu Wartość: Nieujawniona Sektor: Rynek konsumencki

www.funeralpartners.co.uk