Sebia

Producent przyrządów i reagentów wykorzystywanych w diagnostyce in vitro


Sebia to wiodący międzynarodowy producent przyrządów i reagentów wykorzystywanych w diagnostyce in vitro. Firmę założył w 1967 r. Guy Barouh, jej CEO. Zarówno siedziba główna spółki, jak i jej zakłady badawcze i produkcyjne zlokalizowane są we Francji, w położonej na południe od Paryża miejscowości Lisses.

Technologia firmy Sebia oparta jest na elektroforezie – metodzie analizy próbek poddawanych działaniu pola elektrycznego. Elektroforeza białek zawartych w ludzkim osoczu umożliwia precyzyjną diagnostykę wielu różnych schorzeń, takich jak niektóre nowotwory czy niedokrwistość.

W grudniu 2014 r Montagu, wspólnie z Astorg Partners przejęła kontrolę nad spółką.

Decyzja Montagu o wsparciu firmy Sebia była umotywowana solidną pozycją rynkową, przewagą technologiczną oraz perspektywami wzrostu. Wspólnie z zarządem spółki, Montagu dostrzegła możliwość zwiększenia udziału w obecnych rynkach i zdobycia nowych rynków poprzez dalszy technologiczny rozwój maszyn nowej generacji oraz prace badawczo-rozwojowe nad nowymi reagentami.

Szczegóły transakcji

Rodzaj transakcji: Management Buyout Rok Inwestycji: 2014 Kraj: Francja Status: W portfelu Wartość: €Nieujawniona Sektor: Ochrona zdrowia

http://www.sebia.com