Shot_B-30_prv.jpg

Inwestujemy i działamy we współpracy z zarządami spółek, dzięki czemu, wspólnie możemy maksymalizować wartość naszej inwestycji poprzez uwalnianie pełnego potencjału biznesowego.

O Montagu

Montagu Private Equity przeprowadza wykupy przedsiębiorstw działających na rynkach krajów Europy Północnej

Od czasu założenia firmy w 1968 r. zainwestowaliśmy w setki spółek z wielu różnych sektorów - produkcji, transportu, logistyki, opieki zdrowotnej, zarządzania odpadami, usług dla biznesu, usług hostingowych i wielu innych.

Obecnie skupiamy się wyłącznie na wykupach menedżerskich, wspierając istniejące zespoły zarządzające, które chcą uczestniczyć w wykupie przedsiębiorstwa od właściciela lub założyciela. Inwestujemy i działamy we współpracy z zarządem danej firmy, tak aby wspólnie zmaksymalizować wartość inwestycji, uwalniając pełen potencjał przedsiębiorstwa.

Naszą uwagę skupiamy na firmach, które są warte od 200 mln EUR do ponad 1 mld EUR. Wybieramy przedsiębiorstwa oferujące produkty lub usługi, które są zróżnicowane i niezbędne dla odbiorcy.

Mamy zaplecze inwestycyjne w pięciu europejskich oddziałach oraz ponad 2,75 mld EUR funduszy do zainwestowani.

Wykup może być procesem złożonym. Wiemy o tym - dokonaliśmy własnego wykupu w 2003 r. Dobrze zatem rozumiemy, na czym taka transakcja polega.

€200m - €1mld

€5mld