Shot_J-7_prv.jpg

Przegląd

Partnerskie podejście do zespołu zarządzającego jest bardzo istotne. Wspieramy kierownictwo spółki na każdym etapie procesu wykupu i zapewniamy niezbędne środki, by inwestycja doszła do skutku. Na początkowych etapach transakcji zapraszamy prezesów na rozmowy, aby lepiej zrozumieć ich plany i aspiracje.

Strategia Inwestycyjna

Nasza współpraca z kierownictwem spółki opiera się na wspólnej wizji tego, jak możemy zmaksymalizować wartość firmy. Pracujemy z zarządem nad rozwojem tej wizji i zapewniamy wsparcie konieczne do jej zrealizowania - finansowe, strategiczne oraz operacyjne.

Współpraca z Montagu

Na początkowym etapie inwestycji dokonujemy wraz z kierownictwem spółki przeglądu strategii, działalności operacyjnej oraz struktury organizacyjnej. Jego wynikiem jest wspólnie uzgodniony biznes plan, na którym opiera się dalsza inwestycja. Zapewniamy specjalistów, aby wesprzeć wdrażanie tego planu. Dzięki temu, strategia każdej naszej inwestycji jest tożsama ze strategią zarządu i dąży do osiągnięcia przez spółkę jej pełnego potencjału.

Każda transakcja jest inna. Rynek się zmienia. Style zarządzania rownież ulegają zmianom. Firmy ewoluują, a my staramy się podążać za ich rozwojem.