Shot_A-24_prv.jpg (2)

Wspieramy ząrzady spółek, pomagając przedsiębiorstwom osiągać ich pełen potencjał.

Strategia Inwestycyjna

Nasza współpraca z kierownictwem spółki opiera się na wspólnej wizji tego, jak możemy zmaksymalizować wartość firmy. Pracujemy z zarządem nad rozwojem tej wizji i zapewniamy wsparcie konieczne do jej zrealizowania - finansowe, strategiczne oraz operacyjne.

Współpracujemy wyłącznie z dotychczasowymi zarządami spółek. Inwestujemy w firmy oferujące produkty lub usługi, które są niezbędne dla odbiorców.

Przedsiębiorstwa spełniające nasze kryteria można znaleźć w wielu różnych sektorach gospodarki. Wiemy z doświadczenia, że lokowanie kapitału w wysokiej jakości spółkach ze sprawnymi zarządami to dobra recepta na ponadprzeciętne i powtarzalne zwroty z inwestycji.

Nasze partnerskie relacje z zarządem każdej firmy opieramy na wspólnej strategicznej wizji maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Wspólnie dążymy do realizacji tej wizji, zapewniając niezbędne do tego celu zasoby finansowe, strategiczne i operacyjne. Oferujemy przede wszystkim wsparcie: nie prowadzimy biznesu, ale pomagamy zarządom w określaniu priorytetów i wprowadzaniu zmian niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów.

Christian Onselaere.jpg

Christian Onseleare

"ADB's Business Plan was created in a series of brainstorming sessions involving my key management team and taking input from Montagu. The combination of our knowledge and Montagu's experience and ideas on how we could develop our business further, led to a comprehensive plan that was quickly adopted by the whole organisation.

Our plan involved clear three year targets for value creation. We focused on five core domains: portfolio improvement, market offensives,cost reduction, working capital improvement and governance. Thanks to rigorous implementation, and regular follow-ups, the plan has truly become ADB's engine for change. And the good news is that, so far, we are ahead of schedule!"