Shot_F-49_prv.jpg

Tworzymy wartość proprzez współpracę z zarządami spółek.

Współpraca z Montagu

Na początkowym etapie inwestycji dokonujemy wraz z kierownictwem spółki przeglądu strategii, działalności operacyjnej oraz struktury organizacyjnej. Jego wynikiem jest wspólnie uzgodniony biznes plan, na którym opiera się dalsza inwestycja. Zapewniamy specjalistów, aby wesprzeć wdrażanie tego planu. Dzięki temu, strategia każdej naszej inwestycji jest tożsama ze strategią zarządu i dąży do osiągnięcia przez spółkę jej pełnego potencjału.

We współpracy z menedżerami przedsiębiorstwa, analizujemy jego strategię, prowadzone działania i strukturę organizacyjną. Wynikiem tych analiz jest wspólnie uzgodniony biznesplan, na którym opieramy naszą decyzję o zainwestowaniu w daną spółkę. Następnie, organizujemy dedykowane zasoby umożliwiające wprowadzenie tego planu w życie. Każda z naszych inwestycji oparta jest na strategii zarządzania zorientowanego na osiągnięcie przez spółkę optymalnego poziomu efektywności.

Aby zrozumieć kluczowe czynniki umożliwiające budowanie wartości, analizujemy strategię, prowadzone działania i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa we współpracy z jego menedżerami. Wynikiem tych analiz jest wspólnie uzgodniony biznesplan. Następnie, organizujemy dedykowane zasoby umożliwiające wprowadzenie tego planu w życie. Kierujemy się strategią zarządzania zorientowanego na osiągnięcie przez spółkę optymalnego poziomu efektywności.

W skład naszego zespołu wchodzi kilku byłych CEO i konsultantów dysponujących ogromną wiedzą branżową oraz - co najważniejsze - doskonałym zrozumieniem możliwości i czynników ryzyka związanych z wykupem menedżerskim. Gdy zdecydujemy się na zainwestowanie w dane przedsiębiorstwo, przez pierwsze 3-4 miesiące od zaangażowania naszego kapitału pomagamy zarządowi w dopracowaniu i wdrożeniu biznesplanu. Przedstawiciele naszego zespołu współpracują bezpośrednio z dyrektorami generalnymi firm, w które inwestujemy, oferując swoje doradztwo i wsparcie, a także fachową wiedzę potrzebną do dokładnej analizy realizowanych planów. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści mogą także w przyszłości uczestniczyć w bieżących projektach realizowanych przez spółki.

 

jesper kristensen 2.jpg

Jesper Kristensen

"As soon as we had acquired the business, my colleagues and I joined Montagu on a very specific journey - the Business Plan. First we looked at immediate improvements through dedicated initiatives, and then we started down the path to creating the "new Unifeeder".

Montagu's belief in creating close working relationships with my team proved a great source of comfort and, ultimately, value. Within months, assisted by Montagu, we had made major changes: operating structures were streamlined, infra-structure costs entirely reset and we embarked on a major project to professionalise the entire organisation.

We and Montagu agreed a clear set of joint objectives and, in implementing the agreed plan, we found that Montagu thoroughly understood the situation that we found ourselves in as the new owners of the business."